Waschmaschine/Tumbler: V-ZUG

Setpreis: Fr. 4'698.00

inkl. 8% MWST, vRG

  Waschmaschine V-ZUG:
  Adora S nero

 

  Wäschetrockner V-ZUG:
  Adora TS WP nero

Waschmaschine   Tumbler

  Brutto: Fr. 3'870.00

  Spezialpreis

  Rein netto inkl. 8% MWST        

 Fr. 2'322.00

  + vRG 2016      Fr. 12.00

 

  Brutto: Fr. 3'890.00

  Spezialpreis

  Rein netto inkl. 8% MWST        

 Fr. 2'334.00

  + vRG 2016      Fr. 30.00